Pitanja

Odgovori

1. Kako se računaju poeni?

Svaki novi igrač ima 1000 poena. Svaki put kad ubiješ nekog, dobijaš određeni broj poena u zavisnosti od: a) žrtvinog ranka po poenima, i b) upotrebljenog oružja Kad ubiješ drugog igrača sa više poena nego što sam imaš, dobijaš više poena nego kad ubiješ drugog igrača koji ima manje poena od tebe. Stoga, ubistvo novog ili lošije plasiranog igrača ne donosi onoliko poena koliko ubistvo provplasiranog na ranku. I, ako ubiješ nekog nožem, dobijaš više poena nego kad ubiješ nekog npr. puškom.

Kad te ubiju, gubiš odredjeni broj poena, što opet zavisi od ranka onog ko te je ubio i oružja kojim te je ubio (izgubićeš manje poena kad te puškom ubije prvi na ranku, nego kad te nožem ubije loše plasiran igrač. Zbog svega ovoga, penjanje na ranku je relativno lako, ali je teško ostati na vrhu.

Konkretno, formule za poene su:

Poeni ubice = Poeni ubice + (Poeni žrtve / Poeni Ubice) x Koeficijent oružja x 5

Poeni žrtve = Poeni žrtve – (Poeni žrtve / Poeni Ubice) x Koeficijent oružja x 5

Pored toga, dodeljuju se i dodatni poeni za postizanje zadataka u igri:

Akcije igrača Akcija igrač-igrač Timska akcija Sveukupna akcija Akcija Nagrade igrača Timske nagrade Rank
Ne Ne Da Ne All Counter-Terrorists eliminated 0 Terrorist +2 CS.AVENGERSCS.RO # TS.AVENGERSCS.RO
Ne Ne Da Ne All Terrorists eliminated 0 Counter-Terrorist +2 CS.AVENGERSCS.RO # TS.AVENGERSCS.RO
Da Ne Ne Ne Become the VIP +1 CS.AVENGERSCS.RO # TS.AVENGERSCS.RO
Ne Ne Da Ne Counter-Terrorists defused the bomb 0 Counter-Terrorist +5 CS.AVENGERSCS.RO # TS.AVENGERSCS.RO
Ne Ne Da Ne Counter-Terrorists rescued all the hostages 0 Counter-Terrorist +10 CS.AVENGERSCS.RO # TS.AVENGERSCS.RO
Da Ne Ne Ne Defuse the Bomb +10 CS.AVENGERSCS.RO # TS.AVENGERSCS.RO
Da Ne Ne Ne Domination (4 kills) +3 CS.AVENGERSCS.RO # TS.AVENGERSCS.RO
Da Ne Ne Ne Double Kill (2 kills) +1 CS.AVENGERSCS.RO # TS.AVENGERSCS.RO
Da Ne Ne Ne Drop the Bomb -2 CS.AVENGERSCS.RO # TS.AVENGERSCS.RO
Da Ne Ne Ne God Like (12 kills) +11 CS.AVENGERSCS.RO # TS.AVENGERSCS.RO
Da Ne Ne Ne Headshot +1 CS.AVENGERSCS.RO # TS.AVENGERSCS.RO
Da Ne Ne Ne Kill a Hostage -15 Counter-Terrorist +1 CS.AVENGERSCS.RO # TS.AVENGERSCS.RO
Da Ne Ne Ne Killing Spree (9 kills) +8 CS.AVENGERSCS.RO # TS.AVENGERSCS.RO
Da Ne Ne Ne Mega Kill (6 kills) +5 CS.AVENGERSCS.RO # TS.AVENGERSCS.RO
Da Ne Ne Ne Monster Kill (10 kills) +9 CS.AVENGERSCS.RO # TS.AVENGERSCS.RO
Da Ne Ne Ne Ownage (7 kills) +6 CS.AVENGERSCS.RO # TS.AVENGERSCS.RO
Da Ne Ne Ne Pick up the Bomb +2 CS.AVENGERSCS.RO # TS.AVENGERSCS.RO
Da Ne Ne Ne Plant the Bomb +10 Terrorist +2 CS.AVENGERSCS.RO # TS.AVENGERSCS.RO
Da Ne Ne Ne Rampage (5 kills) +4 CS.AVENGERSCS.RO # TS.AVENGERSCS.RO
Da Ne Ne Ne Rescue a Hostage +5 Counter-Terrorist +1 CS.AVENGERSCS.RO # TS.AVENGERSCS.RO
Da Ne Ne Ne Spawn with the Bomb +2 CS.AVENGERSCS.RO # TS.AVENGERSCS.RO
Da Ne Ne Ne Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 0 CS.AVENGERSCS.RO # TS.AVENGERSCS.RO
Da Ne Ne Ne Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 0 CS.AVENGERSCS.RO # TS.AVENGERSCS.RO
Ne Ne Da Ne Terrorists assassinated the VIP 0 Terrorist +6 CS.AVENGERSCS.RO # TS.AVENGERSCS.RO
Ne Ne Da Ne Terrorists bombed the target 0 Terrorist +5 CS.AVENGERSCS.RO # TS.AVENGERSCS.RO
Da Ne Ne Ne Touch a Hostage 0 CS.AVENGERSCS.RO # TS.AVENGERSCS.RO
Da Ne Ne Ne Triple Kill (3 kills) +2 CS.AVENGERSCS.RO # TS.AVENGERSCS.RO
Da Ne Ne Ne Ultra Kill (8 kills) +7 CS.AVENGERSCS.RO # TS.AVENGERSCS.RO
Da Ne Ne Ne Unstoppable (11 kills) +10 CS.AVENGERSCS.RO # TS.AVENGERSCS.RO
Ne Ne Da Ne VIP escaped 0 Counter-Terrorist +10 CS.AVENGERSCS.RO # TS.AVENGERSCS.RO
Ne Ne Da Ne All Counter-Terrorists eliminated 0 Terrorist +2 GG.AVENGERSCS.RO # TS.AVENGERSCS.RO
Ne Ne Da Ne All Terrorists eliminated 0 Counter-Terrorist +2 GG.AVENGERSCS.RO # TS.AVENGERSCS.RO
Da Ne Ne Ne Become the VIP +1 GG.AVENGERSCS.RO # TS.AVENGERSCS.RO
Ne Ne Da Ne Counter-Terrorists defused the bomb 0 Counter-Terrorist +5 GG.AVENGERSCS.RO # TS.AVENGERSCS.RO
Ne Ne Da Ne Counter-Terrorists rescued all the hostages 0 Counter-Terrorist +10 GG.AVENGERSCS.RO # TS.AVENGERSCS.RO
Da Ne Ne Ne Defuse the Bomb +10 GG.AVENGERSCS.RO # TS.AVENGERSCS.RO
Da Ne Ne Ne Domination (4 kills) +3 GG.AVENGERSCS.RO # TS.AVENGERSCS.RO
Da Ne Ne Ne Double Kill (2 kills) +1 GG.AVENGERSCS.RO # TS.AVENGERSCS.RO
Da Ne Ne Ne Drop the Bomb -2 GG.AVENGERSCS.RO # TS.AVENGERSCS.RO
Da Ne Ne Ne God Like (12 kills) +11 GG.AVENGERSCS.RO # TS.AVENGERSCS.RO
Da Ne Ne Ne Headshot +1 GG.AVENGERSCS.RO # TS.AVENGERSCS.RO
Da Ne Ne Ne Kill a Hostage -15 Counter-Terrorist +1 GG.AVENGERSCS.RO # TS.AVENGERSCS.RO
Da Ne Ne Ne Killing Spree (9 kills) +8 GG.AVENGERSCS.RO # TS.AVENGERSCS.RO
Da Ne Ne Ne Mega Kill (6 kills) +5 GG.AVENGERSCS.RO # TS.AVENGERSCS.RO
Da Ne Ne Ne Monster Kill (10 kills) +9 GG.AVENGERSCS.RO # TS.AVENGERSCS.RO
Da Ne Ne Ne Ownage (7 kills) +6 GG.AVENGERSCS.RO # TS.AVENGERSCS.RO
Da Ne Ne Ne Pick up the Bomb +2 GG.AVENGERSCS.RO # TS.AVENGERSCS.RO
Da Ne Ne Ne Plant the Bomb +10 Terrorist +2 GG.AVENGERSCS.RO # TS.AVENGERSCS.RO
Da Ne Ne Ne Rampage (5 kills) +4 GG.AVENGERSCS.RO # TS.AVENGERSCS.RO
Da Ne Ne Ne Rescue a Hostage +5 Counter-Terrorist +1 GG.AVENGERSCS.RO # TS.AVENGERSCS.RO

2. Šta su koeficijenti oružja?

Koeficijent oružja se koristi da se odredi koliko poena ćeš dobiti ili izgubiti kad ubiješ nekog, ili kad drugi igrač ubije tebe. Veći koeficijent znači da se dobija više poena kad se ubije tim oružjem (i više poena se gubi kad budeš ubijen tim oružjem). Koeficijent se kreće od 0.00 do 2.00

Oružje Ime Koeficijent Rank
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 CS.AVENGERSCS.RO # TS.AVENGERSCS.RO
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 CS.AVENGERSCS.RO # TS.AVENGERSCS.RO
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 CS.AVENGERSCS.RO # TS.AVENGERSCS.RO
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 CS.AVENGERSCS.RO # TS.AVENGERSCS.RO
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 CS.AVENGERSCS.RO # TS.AVENGERSCS.RO
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 CS.AVENGERSCS.RO # TS.AVENGERSCS.RO
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,40 CS.AVENGERSCS.RO # TS.AVENGERSCS.RO
FLASHBANG Flashbang 5,00 CS.AVENGERSCS.RO # TS.AVENGERSCS.RO
FIVESEVEN FN Five-Seven 1,50 CS.AVENGERSCS.RO # TS.AVENGERSCS.RO
P90 FN P90 1,20 CS.AVENGERSCS.RO # TS.AVENGERSCS.RO
FAMAS Fusil Automatique 1,00 CS.AVENGERSCS.RO # TS.AVENGERSCS.RO
GALIL Galil 1,10 CS.AVENGERSCS.RO # TS.AVENGERSCS.RO
GLOCK18 Glock 18 Select Fire 1,40 CS.AVENGERSCS.RO # TS.AVENGERSCS.RO
G3SG1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0,80 CS.AVENGERSCS.RO # TS.AVENGERSCS.RO
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 CS.AVENGERSCS.RO # TS.AVENGERSCS.RO
UMP45 H&K UMP45 1,20 CS.AVENGERSCS.RO # TS.AVENGERSCS.RO
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 CS.AVENGERSCS.RO # TS.AVENGERSCS.RO
GRENADE High Explosive Grenade 1,80 CS.AVENGERSCS.RO # TS.AVENGERSCS.RO
MAC10 Ingram MAC-10 1,50 CS.AVENGERSCS.RO # TS.AVENGERSCS.RO
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 CS.AVENGERSCS.RO # TS.AVENGERSCS.RO
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 CS.AVENGERSCS.RO # TS.AVENGERSCS.RO
P228 Sig Sauer P-228 1,50 CS.AVENGERSCS.RO # TS.AVENGERSCS.RO
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,00 CS.AVENGERSCS.RO # TS.AVENGERSCS.RO
SG550 Sig SG-550 Sniper 0,80 CS.AVENGERSCS.RO # TS.AVENGERSCS.RO
AUG Steyr Aug 1,00 CS.AVENGERSCS.RO # TS.AVENGERSCS.RO
SCOUT Steyr Scout 1,10 CS.AVENGERSCS.RO # TS.AVENGERSCS.RO
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1,50 CS.AVENGERSCS.RO # TS.AVENGERSCS.RO
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 GG.AVENGERSCS.RO # TS.AVENGERSCS.RO
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 GG.AVENGERSCS.RO # TS.AVENGERSCS.RO
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 GG.AVENGERSCS.RO # TS.AVENGERSCS.RO
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 GG.AVENGERSCS.RO # TS.AVENGERSCS.RO
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 GG.AVENGERSCS.RO # TS.AVENGERSCS.RO
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 GG.AVENGERSCS.RO # TS.AVENGERSCS.RO
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,40 GG.AVENGERSCS.RO # TS.AVENGERSCS.RO
FLASHBANG Flashbang 5,00 GG.AVENGERSCS.RO # TS.AVENGERSCS.RO
FIVESEVEN FN Five-Seven 1,50 GG.AVENGERSCS.RO # TS.AVENGERSCS.RO
P90 FN P90 1,20 GG.AVENGERSCS.RO # TS.AVENGERSCS.RO
FAMAS Fusil Automatique 1,00 GG.AVENGERSCS.RO # TS.AVENGERSCS.RO
GALIL Galil 1,10 GG.AVENGERSCS.RO # TS.AVENGERSCS.RO
GLOCK18 Glock 18 Select Fire 1,40 GG.AVENGERSCS.RO # TS.AVENGERSCS.RO
G3SG1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0,80 GG.AVENGERSCS.RO # TS.AVENGERSCS.RO
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 GG.AVENGERSCS.RO # TS.AVENGERSCS.RO
UMP45 H&K UMP45 1,20 GG.AVENGERSCS.RO # TS.AVENGERSCS.RO
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 GG.AVENGERSCS.RO # TS.AVENGERSCS.RO
GRENADE High Explosive Grenade 1,80 GG.AVENGERSCS.RO # TS.AVENGERSCS.RO
MAC10 Ingram MAC-10 1,50 GG.AVENGERSCS.RO # TS.AVENGERSCS.RO
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 GG.AVENGERSCS.RO # TS.AVENGERSCS.RO
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 GG.AVENGERSCS.RO # TS.AVENGERSCS.RO
P228 Sig Sauer P-228 1,50 GG.AVENGERSCS.RO # TS.AVENGERSCS.RO
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,00 GG.AVENGERSCS.RO # TS.AVENGERSCS.RO

3. Kako da izmenim moj profil i postavim pravo ime, e-mail adresu, moj sajt i ICQ?

Opcije u profilu igrača se mogu configurisati korišćenjem odgovarajućih gameme_set komandi u chat-u dok si na serveru. Da upotrebiš komandu, pritisni taster za chat (“y” po default-u) i unesi komandu.

Format: y(say):/gameme_set opcija tekst

Opcije u upotrebi su:

 • Pravo ime: realname
  Namešta tvoje pravo ime u profilu
  Primer: /gameme_set realname Marko Markovic

 • Email: email
  Namešta tvoj e-mail u profilu.
  Primer: /gameme_set email markomarkovic@hotmail.com

 • Tvoj sajt: homepage
  Namešta da se vidi tvoj sajt u profilu.
  Primer: /gameme_set homepage http://www.markoimasvojsajt.com

 • ICQ: icq
  Namešta da se vidi tvoj ICQ broju profilu.
  Primer: /gameme_set icq 123456789

Napomena: Ovo nisu standardne Half-Life komande, i može se desiti da vam prijavi grešku.

4. Moj rank je ponižavajući. Kako da se ne vidi?

Kucaj u chat (say) /gameme_hideranking dok si na serveru. Ovo uključuje i isključuje tvoje ime na listi igrača.

Napomena: tvoja statistika se i dalje vodi, i može se videti strana sa tvojim detaljima. Za ovo je potrebno pronaći igrača kroz Search opciju.